Výrobní proces protektorování

Protektory - o výrobě

Protektorujeme studenou metodou od roku 1997

Protektorování technologií tzv. studené vulkanizace provádíme za použití materiálů mexické firmy Galgo a italského výrobce Marangoni. Díky kombinaci dvou světových výrobců a šířce portfolia dezénů jsme schopni pokrýt veškeré potřeby našich zákazníků.

Výrobní proces protektorů

1.
Zajištění koster k protektorování
Vůbec prvním krokem před zahájením výroby je sběr opotřebených pneumatik (tzv. koster) u zákazníka, které dopravíme na náš sklad. Pokud zákazník kostry nemá, nabízíme také skladové protektory včetně koster přímo k prodeji.
2.
Vstupní kontrola kostry
Před zahájením výroby provedou zkušení pracovníci vizuální kontrolu na roztahovacím stroji a zjistí v jakém je kostra stavu.
3.
Tlaková zkouška
Při vstupní kontrole je kostra také podrobena tlakové zkoušce, která odpovídá provoznímu tlaku pneumatiky. Pokud nejsou zjištěny závady, zejména separace kordů, zahájí se výroba.
4.
Drásání běhounu
Zbytky starého běhounu musí pryč. Automatický drásací stroj nejen odstraní vrstvy pryže až k prvnímu nárazníku pneumatiky, ale zdrsní povrch kostry tak, aby na něm poté co nejlépe přilnula spojovací pryž.
5.
Vybrušování
V místě obnažených drátů kostry je nutné provést opravu důkladným vybroušením pomocí speciálního koutouče včetně následné úpravy vybrušovacím kamenem.
6.
Cementování kostry
Pro dokonalou vulkanizaci musí být kostra zbavena nečistot, vody a mastnoty. V rámci prevence se na odrásanou kostru ve stříkací kabině nanese tzv. cement (vulkanizační spojka rozpuštěná v benzínu), který na kostře vytvoří ochranný film.
7.
Opravy
Kostry, u kterých byl při vstupní prohlídce nebo tlakové zkoušce diagnostikován opravitelný průraz nebo průpich jsou za použití moderních opravných materiálů profesionálně opraveny.
8.
Extruder
Nejpozději 3-4 hodiny po odrásání je potřeba provést opravu obnažených a vybroušených drátů kostry opravnou bindegumou za pomocí extruderu, který bindegumu tepelně zpracuje do tvárné podoby a pomocí šnekového zařízení ji vytlačí do obnaženého místa.
9.
Navalení běhounu
Navalení nového běhounu je nutno provádět pod stejnoměrným tahem po celém obvodu pneumatiky, což je zajištěno pomocí automatického navalovacího stroje, který používá také laser pro přesné navalení běhounu v rameni kostry.
10.
Obálkování
Pro důkladnou vulkanizaci jsou důležité tři faktory: čas, teplota a tlak. K dosažení maximálního tlaku je využívána obálka, ze které se po nasazení na kostru s navaleným běhounem vakuovým strojem vysaje vzduch, a tím dojde k maximálnímu natlačení běhounu na kostru.
11.
Vulkanizace
Zabalené kostry včetně běhounu se v obálkách umístí do tzv. autoklávu, kde se připojí na odsávání, aby mohl být po celou dobu vulkanizace udržován podtlak. Autokláv je natlakován na 6 barů, čímž dochází k ještě většímu dosažení tlaku mezi běhounem a kostrou a vyhřeje se na předepsanou teplotu. Vulkanizace probíhá podle přesně stanového optimálního času, dle typu použitého spojovacího materiálu.
12.
Výstupní kontrola
Po vulkanizaci je provedena vizuální kontrola zda proběhlo vše v pořádku a následná finální tlaková zkouška zda nedošlo k narušení kostry během vulkanizace.
13.
Kosmetické úpravy a zaskladnění
Závěrečným úkonem u hotového výrobku je povrchová úprava v podobě nového nátěru bočnice černým lakem na pneumatiky a následně zaskladnění. V tento moment je protektor připraven k expedici našim zákazníkům.

Mýty a fakta o protektování

V naprosté většině případů dochází k prasknutí nákladní pneumatiky z důvodu přílišného zahřátí kvůli podhuštění, přetížení vozidla nebo defektu. Důsledkem není selhání protektoru jako takového, ale kostry pneumatiky, která praskne. To, že se u dálnice povalují odlepené pásy protektorů z důvodu jejich odlepení je mýtus. Spojnice mezi kostrou a protektorovacím pásem je z důvodu vulkanizace paradoxně jedno z nejpevnějších míst na pneumatice.
Ano jsou. Protektorování pneumatik je striktně řízený proces, ke kterému jsou potřeba moderní technologie a kvalitní prověřené kostry, čímž naše firma bez pochyby disponuje. Navíc musíme provádět každoroční audit o shodnosti produkce, bez kterého by provoz nebyl schválen.

Mimochodem, pokud protektorům stále nevěříte, nesedejte do letadla. Téměř všechny letecké společnosti totiž na svých letadlech používají protektorované pneumatiky. 
Při správném používání a dodržování externích faktorů ovlivňující životnost pneumatik dokážou protektory obstát v porovnání s novými pneumatikami. Levné asijské značky často nabízí horší kilometrový nájezd, než kvalitně vyrobený protektor na prémiové kostře. Je nutné však zvolit vhodný dezén pro daný typ provozu, udržovat správný tlak v pneumatikách, dodržovat předepsanou zátež vozidla a přizpůsobit styl jízdy stavu vozovky.

Katalog protektorů

Naše společnost spolupracuje převážně se světovými producenty protektorovacího materiálu značek Galgo a Marangoni.
V nabídce máme široké portoflio dezénů pro různé typy využití.

Potřebujete poradit?
Napište a domluvíme se

Luděk Rybníček
Luděk Rybníček
Vedoucí protektorovacího závodu
rybnicek%at%tasy.cz