Způsoby zpracování pneumatik

Některé způsoby jsou více ekologické, některé ekonomické. Které tedy využívat? Naše společnost využívá primárně následující způsoby zpracování

Energetické využití - recyklace - způsoby zpracování pneumatik
Energetické využití
alternativní palivo v cementárenském průmyslu
Protektorování - recyklace - způsoby zpracování pneumatik
Protektorování
opotřebené pneumatikce umíme dát druhý i třetí život
Drcení a další zpracování - recyklace - způsoby zpracování pneumatik
Drcení a další zpracování
Už žádné skládky a pneumatiky v příkopech
Granulace a další využití - recyklace - způsoby zpracování pneumatik
Granulace a další využití
vhodné, ale velmi nákladné využití při výrobě stavebních materiálů a dalších produktů
Recyklace - způsoby zpracování pneumatik

Energetické využití

Pneumatiky se nejčastěji využívají jako alternativní palivo v cementárenském průmyslu, díky své vysoké kalorické hodnotě. Mohou být spalovány společně s uhlím a jinými tradičními palivy při výrobě cementu. To významně snižuje náklady na palivo při dosažení stejných emisí a imisí jako při použití tradičních paliv. Tento proces je šetrnější k životnímu prostředí, protože se snižuje množství pneumatik, které by jinak končily na skládkách. Využití pneumatik jako alternativního paliva tedy přináší výhody pro ekonomiku, životní prostředí a společnost jako celek.
Recyklace - způsoby zpracování pneumatik 2

Protektorování nákladních pneumatik

Protektorování pneumatik je proces, při kterém se na opotřebované pneumatiky přidává nová vrstva pryže (běhoun), což představuje nákladově efektivní a ekologickou alternativu k nákupu nových pneumatik. Protektorování pneumatik snižuje množství odpadu, šetří přírodní zdroje a snižuje emise oxidu uhličitého, což je výhodné jak pro životní prostředí, tak pro Vaše peněženky.
Recyklace - způsoby zpracování pneumatik 3

Drcení a příprava pro následné využití

Každým dnem se drtí víc a víc pnuematik. Skládkování pneumatik je zakázáno od roku 2006, a proto je nutné hledat nové způsoby jejich využití. Drcením se značně rozšiřují možnosti následného využití. I drtě je možné využít v cementárnách a tím zajistit přesnější dávkování pneumatik do pece. To napomáhá přesnějšímu řízení složení výsledného produktu.

Drtě se také mohou využívat jako první krok následnému zpracování, jako je například granulace nebo pyrolíza.
Recyklace - způsoby zpracování pneumatik 4

Materiálové využití a granulace

Granulování je způsob zpracování použitých pneumatik na malé granule nebo gumový prach. výsledný materiál lze použít k různým účelům. Proces zahrnuje drcení pneumatik na menší kousky a následné rozmělnění pomocí specializovaných vysokorychlostních mlýnů na malé granule. Ocel a textil se průběžně odstraňuje. Výslednou drť lze použít jako surovinu v řadě odvětví, včetně stavebnictví, sportu a rekreace, a dokonce i v zemědělství.

Granulát lze například přidávat do asfaltu, aby se zlepšila jeho trvanlivost, používat jako tlumicí materiál na dětských hřištích a sportovních hřištích.

Potřebujete poradit?
Napište a domluvíme se

Oddělení recyklace pneumatik
Oddělení recyklace pneumatik
Zákaznická podpora
recyklace%at%tasy.cz