O nás

 

Společnost TASY s. r. o. byla založena v roce 1991 (forma fyzická osoba Zdeněk Ševčík – TASY) a od samého počátku bylo její hlavní činností sběr, třídění a ekologické zpracování opotřebovaných pneumatik a pryžových odpadů s působností po celé ČR. 
O dva roky později se firma začala zabývat také obchodem s pneumatikami a spoluprací s protektorovacími závody.
V roce 1995 jsme uvedli do provozu moderní areál pneucentra v Mokré u Brna, který poskytl kompletní zázemí pro všechny činnosti týkající se prodeje, oprav, servisu a protektorování pneumatik. TASY provozuje linku pro studené protektorování nákladních pneumatik a zastupuje největší výrobce pneumatik. Jejich výrobky prodává jak soukromým osobám a firmám prostřednictvím maloobchodu, tak i velkoobchodně dalším prodejcům, pneuservisům či obchodním řetězcům.

     
Další vývoj na trhu a zejména trendy v zahraničí nás nutil zamýšlet se neustále nad rozšiřováním a zkvalitňováním našich služeb. Společnosti Zdeněk Ševčík – TASY byl dne 15.12.1999 udělen certifikát jakosti řízení dle ČSN EN ISO 9002. V červenci roku 2000 jsme otevřeli další provoz v městě Brně-Vinohradech, který dále rozšířil nabídku naší společnosti, a to o činnost autoservisu.
Dynamický vývoj firmy pokračoval o rok později otevřením další provozovny pneucentra v Brně-Slatině.

V roce 2003 jsme v rámci rozšiřování služeb pro zákazníky uvedli do provozu mobilní pneuservis. Zahájením činnosti mobilního pneuservisu jsme schopni poskytovat komplexní služby.

Běžně prováděné servisní práce plánujeme doplnit o službu evidence pneumatik, která je dodnes považována za nadstandardní. Avšak právě v evidenci pneumatik spojené s preventivními prohlídkami jsou zpravidla ukryty největší rezervy v úsporách nákladů na pneumatiky a v konečném důsledku i na údržbu vozidel. Službu tohoto typu je možné dále rozvinout do sestavení plánu výměn, což zákazníkovi umožňuje plánovat investice do pneumatik v krátkodobém a střednědobém horizontu.

Dalším významným mezníkem je změna formy podnikání z fyzické osoby na právnickou osobu od 1. ledna 2005. Rok 2005 je důležitý i z hlediska zavedení nového celopodnikového informačního systému. V témže roce jsme otevřeli novou provozovnu v Praze pro ekologické zpracování opotřebených pneumatik.
Na provozu společnosti se podílí více jak 60 zaměstnanců, včetně řidičů úseku dopravy, který má na starosti rozvoz zboží a manipulaci s použitými pneumatikami. Vše s působností po celé republice. 

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) nám potvrdila, že TASY s.r.o. splňuje požadavky definice rodinného podnikání, schválené Usnesením vlády č. 330 ze dne 13.5.2019, a pro zápis do Registru rodinných podniků ČR, vedeném Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR na www.businessinfo.cz.

V TASY máme na co navazovat a v naší firmě pracuje již třetí generace rodinny zakladatele, vnímáme firmu a její zaměstnance jako větší součást naší rodiny, proto jsme rádi, že můžeme a chceme v tomto úkolu, který nám v roce 1991 předal zakladatel naší firmy Zdeněk Ševčík starší pokračovat.

Výhody Rodinných podniků jsou dlouhodobě doloženy. Proč se vyspělé země zabývají intenzivně rodinným podnikáním?

Jeden z mnoha důvodů je, že rodinné podniky jsou největším zdrojem pracovních míst v soukromém sektoru. Rodinné podnikání má pevné a mimořádně důležité místo v české i evropské ekonomice. Podle dat evropské federace EFB, která od roku 1997 reprezentuje zájmy evropských rodinných společností, vytváří právě rodinné firmy v průměru 40–50 % pracovních míst v evropském soukromém sektoru.

Česká republika definovala, co je rodinné podnikání | BusinessInfo.cz


 
  Společnost TASY s. r. o. vyvíjí neustálé úsilí o udržení a zvyšování úrovně poskytovaných služeb a kvality nabízených výrobků a zboží, protože hlavním cílem nadále zůstává spokojený zákazník.

V roce 2011 jsme oslavili 20 let od založení firmy.
Oslavy vyvrcholily 16. září 2011 na hudební scéně Městského divadla Brno. Zde si můžete prohlédnout krátký film mapující lehkou formou uplynulých 20 let.

V roce 2014 jsme zkolaudovali a otevřeli provoz nové protektorovací linky.

 
Stále na sobě pracujeme a v roce 2015 jsme obdrželi od polečnosti Continental Barum s.r.o. oficíální licenci opravňující k prodeji pneumatik koncernu Continental AG.
 

V roce 2016 vstoupila firma TASY do čtvrt století své činnosti a to díky Vám našim zákazníkům, stále na sobě pracujeme a chceme posouvat naše služby stále dál.
 

V roce 2017 jsme dovybavili provozovnu TASY Jedovnická novým zařízením, nejmodernějším strojem na vyvážení pneumatik Hunter 9700RFT o kterém se více dozvíte zde: 
http://www.tasy.cz/pneuservis/vyvazovacka

Toto Hi-tech vybavení umožní, že zákazníkovi tak nyní vyřešíme problémy s vibrací kol a bočním tahem vozidla rychle, efektivně a přesně! 

V roce 2018 jsou všechny provozovny TASY schopny provést a seřídít geometrii vozidla, servisy jsou již kompletně vybaveny zařízením pro měření a seřízení.

V roce 2021 firma TASY vstoupila do 30. roku své činnosti.

V roce 2022 otevíráme nové Mycí centrum v Brně Vinohradech. Dále ve stejném roce jsme započali s výstavbou  nového Logistického centra TASY v Brně Šlapanicích.

Chceme tímto poděkovat všem obchodním partnerům současným i minulým za spolupráci a všem kolegům, kteří se podílejí nebo podíleli na úspěšné činnosti naší firmy.

Děkujeme a těšíme se na dalších 30 let s Vámi!
 

 


Každý rok pro Vás připravujeme novinky, stále zlepšujeme naše služby, produkty a naši celou nabídku.

• našim cílem je spokojený zákazník
• stále hledáme nové  technologie a služby
• máme dlouhou historii a zkušenosti  již od roku 1991
• stále posouváme znalosti a kvalitu našich pracovníků  


„Jsme tu stále pro Vás!”

Podporujeme

My v TASY cítíme, že úspěšná firma, a za tu se považujeme, by měla zasahovat i do jiných činností života než je „pouze” obchod a podnikání. 
Vnímáme sebe a dění kolem nás jako jeden celek a proto se snažíme pomoci tam, kde si myslíme, že to má smysl. Jedná se o aktivity  veřejně prospěšné, sportovní, ale i směřované lidem nebo organizacím, kteří si za své krédo vzali - pomoc potřebným. 

    Cesta Domů   Cesta-domu-3N5B1209.jpg


     V lidském životě jsou situace, kdy všichni potřebujeme pomoci. Jsou mezi námi jednotlivci a organizace, které se věnují       pomoci lidem v těžkých životních chvílích. Jedna z takových organizací je Cesta domů. Tato nezisková organizacev roce       2021 vstupuje do 20. roku své činnosti. Proto jsme se rozhodli drobně pomoci a obuli jsme tři vozidla, které Cesta domů       používá pro své doktory a sestry při cestách za klienty. Vážíme si jejich práce a alespoň takto drobně děkujeme za jejich       pomoc a práci pro všechny potřebné, kterým pomáhají v těžkých chvílích. 
                                                      https://www.cestadomu.cz/o-nas
 

Projekt Tango

Již několik let spolupracujeme a fandíme a tleskáme projektu Tango, manažeři na vozíčcích. 
Muži kteří i přes nepřízeň osudu, který je upoutal na invalidní vozík organizují spoustu akci např. DARUJ HRAČKU.
Nečekají, že jim někdo pomůže, ale pomáhají sami!
www.oworld.cz/tango-kdo-jsme/

 

No Foot No Stress

Toto sdružení pracuje a pomáhá  lidem po amputaci nohou. Sdružení má tyto cíle, které se jim daří realizovat:
Pomáhat osobám po amputaci nohy/ nohou, pořádat kulturní, naučné, sportovní a společenské akce.
www.nofoot.cz

   

DOTYK II Brno

DOTYK II, o.p.s. je organizace poskytující sociální službu ranou péči dětem s autismem do 7 let věku a jejich rodinám a sociální rehabilitaci nemocným schizofrenií. Za oběma skupinami klientů dojíždí po celém Jihomoravském kraji až k nim domů. Snaží se jim přinášet nejen svoji odbornost, ale též pozitivní přístup k životu a chuť do překonávání zdravotního postižení.“
www.dotyk2.cz

   

Partner super motoakce

Brněnské super motoakce, která se uskutečnila v areálu brněnského výstaviště v SOBOTU 17. května 2014.

 

Krtek - nadační fond dětské onkologie

Nadační fond dětské onkologie KRTEK podporuje od roku 1999 práci lékařů a zdravotníků Kliniky dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno a je její neoddělitelnou součástí.  Naší hlavní prioritou zkvalitnění a zpříjemnění pobytu dětí v nemocnici, péče v průběhu trvání celé léčby a pomoc při vyrovnávání se s jejími  následky.