Recyklace


TASY s.r.o. se sběrem, tříděním a zpracováním pneumatik zabývá od roku 1991.

Od svého vzniku společnost zajišťovala sběr pneumatik z celé České republiky. Ročním zpracovaným množstvím vždy patřila k největším na domácím trhu. Za dobu své existence společnost zajistila ekologické využití více než 750 000 tun opotřebených pneumatik. Toto množství pneumatik, naložené na běžné návěsy by zaplnilo nákladními vozidly celou cestu z Brna do Sofie (1050km).

 

Od roku 2016 spolupracujeme s kolektivním systémem ELTMA jako zpracovatel a zároveň naše služby poskytujeme také individuálně plnícím výrobcům.
banner-zpetny-odber-pneu.png


 

Zpětný odběr pneumatik

Na základě zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností (dále jen „zákon o výrobcích s končenou životností“) je výrobce povinen zajistit na vlastní náklady zpětný odběr výrobků s ukončenou životností a jejich následné zpracování a využití nebo odstranění za podmínek stanovených tímto zákonem.

Naše společnost nakupuje 80% zboží od členů kolektivního systému ELTMA a zbylých 20% dováží ze zahraničí. Pro zboží dovezené ze zahraničí se společnost TASY s.r.o. hlásí k principu individuální odpovědnosti výrobce zajistit nakládání s výrobky po ukončení jejich životnosti. Pokud jste konečným uživatelem ve smyslu zákona o výrobcích s ukončenou životností (tj. osobou užívající vybraný výrobek, než se stal odpadem), můžete použité (odpadní) pneumatiky odevzdat v našich veřejných místech zpětného odběru, a to bez ohledu na výrobní značku, bez ohledu na datum jejich uvedení na trh, bez vazby na koupi nového výrobku a bez nároku na úplatu za tento odběr.

Veřejná místa zpětného odběru jsou v souladu s § 97 odst. 2 písm. a) zákona o výrobcích s ukončenou životností zřízena v každé obci s pověřeným úřadem a v případě územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy v každém městském obvodě nebo městské části. Zpětný odběr je zajišťován ve spolupráci s provozovateli míst zpětného odběru, s nimiž je uzavřena písemná smlouva o zřízení veřejného místa zpětného odběru. Seznam veřejných míst zpětného odběru společnosti Green Logistics naleznete zde. Seznam veřejných míst zpětného odběru společnosti ELTMA naleznete ZDE. Dále mohou zákazníci odevzdat odpadové pneumatiky na všech našich pobočkách. V případě, že na některém veřejném místě zpětného odběru od Vás odmítnou zdarma odebrat odpadní pneumatiky, kontaktujte prosím naši zákaznickou podporu na emailu info@tasy.cz a my zajistíme nápravu.

 

Provozovatel místa zpětného odběru může odmítnout převzít pneumatiky s ukončenou životností:

  • v případě, že z důvodu kontaminace nebo závažného poškození pneumatika ohrožuje zdraví osob, které zpětný odběr provádějí, nebo pokud obsahuje přidaný odpad,
  • jestliže vzhledem k množství a typu pneumatik či jiným okolnostem lze mít důvodné pochybnosti, že se nejedná o pneumatiky od konečného uživatele,
  • pokud přesahuje okamžitou kapacitu místa zpětného odběru.

 

Výrobce dále zajišťuje v rámci zpětného odběru pneumatik minimální úroveň zpětného odběru pneumatik dle Přílohy č. 2. zákona o výrobcích s ukončenou životností a minimální úroveň využití odpadních pneumatik dle přílohy č. 7. zákona o výrobcích s ukončenou životností.

 

Naše společnost TASY s.r.o. jako výrobce, jakož i distributor a poslední prodejce při prodeji pneumatik uvádí odděleně od ceny pneumatiky náklady na zpětný odběr, zpracování a využití odpadních pneumatik, které připadají na 1 prodávanou pneumatiku nebo 1 kilogram prodávaných pneumatik, a to zejména formou samostatného údaje na daňovém dokladu podle zákona o dani z přidané hodnoty. V případě, že na některém námi vystaveném daňovém dokladu nenajdete „Oddělené uvádění nákladů dle § 99“, kontaktujte prosím naši zákaznickou podporu na emailu info@tasy.cz a my zajistíme nápravu.

Objednávka zpětného odběru pneumatik

Objednávku zpětného odběru opotřebených pneumatik proveďte přes e-mail nebo telefonicky u našeho dispečera.

e-mail: dispecink@tasy.cz
tel: +420 728 396 732

 

Autoservis

Autoservis

Pneucentra v Brně-Vinohradech a Brně-Slatině navíc disponují diagnostikou pro měření geometrie podvozku.

Více servisních služeb
Autoservis

Dokumenty

Certifikat-ISO-9001-2015 Rozhodnutí KÚ - Provozovna Šlapanice II Živnostenský list - nakládání s odpady Rozhodnutí KÚ - provozovna Praha Rozhodnutí KÚ - provozovna Šlapanice

Jak Vám můžeme pomoci?

  • Poradíme Vám se zápisem do Seznamu povinných osob.
  • Zajistíme kompletní servis zpětného odběru použitých pneumatik a vyhotovíme potřebné dokumenty pro Vás i Vaše zákazníky.