Recyklace


TASY s.r.o. se sběrem, tříděním a zpracováním pneumatik zabývá od roku 1991.
Od svého vzniku společnost zajišťovala sběr pneumatik z celé České republiky i ze Slovenska. Ročním zpracovaným množstvím vždy patřila k největším na domácím trhu. Za dobu své existence společnost zajistila ekologické využití více než 250 000 tun opotřebených pneumatik. Toto množství pneumatik, naložené na běžné návěsy by zaplnilo celou dálnici D1 v obou směrech.

 

Zpětný odběr pneumatik

Schválením zákona č. 185 o odpadech v roce 2001 se staly pneumatiky jednou z komodit, na které se vztahuje tzv. povinnost zpětného odběru, čímž vstoupila do oblasti nakládání s opotřebenými pneumatikami alespoň nějaká pravidla.

V principu lze konstatovat, že povinnost zajištění ekologického využití pneumatik byla touto zákonnou normou přesunuta na výrobce a dovozce pneumatik(povinné osoby). TASY s.r.o.(oprávněná osoba) nabídla spolupráci jednotlivým povinným osobám a na základě uzavřených smluv zajišťuje provádění zpětného odběru opotřebených pneumatik od zákazníků povinných osob.

 

Naše společnost má po celé ČR rozmístěno více než 200 kusů velkoobjemových kontejnerů a zajišťuje detailní sběr v podstatě od všech zákazníků povinných osob, se kterými má uzavřenou smlouvu. Samozřejmostí je neustálé udržování vyrovnané bilance nakládání s pneumatikami. Což v praxi znamená, že není možné, zejména z důvodu dodržení požárních předpisů vytvářet velké zásoby pneumatik nebo hotových výrobků. Tato podmínka klade velké nároky na operativní vedení této činnosti. Nedílnou součástí zpětného odběru je také zajištění důkladné evidence.

Objednávka zpětného odběru pneumatik

Objednávku zpětného odběru opotřebených pneumatik proveďte přes e-mail nebo telefonicky u našeho dispečera.

e-mail: dispecink@tasy.cz
tel: +420 728 396 732

 

Autoservis

Autoservis

Pneucentra v Brně-Vinohradech a Brně-Slatině navíc disponují diagnostikou pro měření geometrie podvozku.

Více servisních služeb
Autoservis

Dokumenty

Ceník recyklace Praha Ceník recyklace Mokrá Certifikat-ISO-9001-2015 Rozhodnutí KÚ - Provozovna Šlapanice II Živnostenský list - nakládání s odpady Rozhodnutí KÚ - provozovna Praha Rozhodnutí KÚ - provozovna Šlapanice

Nová legislativní povinnost

Od 1.1. 2014 vznikla nová legislativní povinnost. 
Dle novely zákona o odpadech č.169/2013 Sb. podle § 38b odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech

Dle této povinnosti se musí všechny fyzické i právnické osoby uvádějící na trh v ČR pneumatiky (výrobci, dovozci, protektorovací závody, dovozci automobilů, motocyklů, strojů a funkčních celků obsahující pneu) zapsat do Seznamu povinných osob v oblasti zpětného odběru pneumatik.
Povinná osoba musí zajistit funkční systém zpětného odběru pneumatik v minimální výši 35 % z množství dodaného na trh v ČR
v kalendářním roce.

V případě nesplnění výše uvedených podmínek se vystavujete riziku postihu ze strany kontrolních orgánů státní správy.

Jak Vám můžeme pomoci?

  • Poradíme Vám se zápisem do Seznamu povinných osob.
  • Zajistíme kompletní servis zpětného odběru použitých pneumatik a vyhotovíme potřebné dokumenty pro Vás i Vaše zákazníky.